Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

044 325 0036 kamo@kamk.fi

Jäsenyys