Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

044 986 4455 kamo@kamk.fi

Opiskelijaedunvalvonta

Opiskelijakunta KAMO edustaa opiskelijoita Kajaanin ammattikorkeakoulussa ja sen päätöksenteossa. Opiskelijaedunvalvontaa toteutetaan yhteistyössä ammattikorkeakoulun, Kajaanin kaupungin ja SAMOKin kanssa. Tärkeässä koulutuspoliittisessa roolissa ovat opiskelijaedustajat ammattikorkeakoulun toimielimissä.

Opiskelijaedunvalvonta käsittelee mm. opetuksen toteuttamista, laadunvarmistusta, palautejärjestelmää, opintojen maksuttomuutta ja opiskelijoiden oikeusturvaa. KAMO pitää säännöllisesti yhteyttä ammattikorkeakoulun henkilökuntaan ja tekee tarvittaessa kannanottoja sekä antaa lausuntoja. Paikallisen vaikuttamistyön ohella KAMO osallistuu myös valtakunnalliseen koulutuspoliittiseen keskusteluun.

Jos sinulla on kysyttävää vaikkapa opiskelijan oikeusturvasta tai koet tulleesi kohdelluksi väärin opinnoissasi, ota reilusti yhteyttä opiskelijakuntaan.

Lisätietoja

Markku Kumpulainen

Opiskelijaedunvalvonta

markkukumpulainen@kamk.fi