Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

044 986 4455 kamo@kamk.fi

Opiskelijahyvinvointi

KAMOn opiskelijahyvinvointi vastaavan tarkoituksena on valvoa ja turvata Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijoiden hyvinvointia ja toimeentuloa.

Sosiaalipoliittinen toiminta kattaa asiat, jotka koskevat opiskelijan opiskeluaikaista toimeentuloa, asumista, hyvinvointia, terveyttä sekä työllistymistä. Tärkeitä asioita ovat muun muassa opintotuki, asumiseen liittyvät asiat, opiskelijaterveydenhuolto ja turvallinen opiskeluympäristö.

KAMO pyrkii toiminnallaan parantamaan opiskelijoiden terveydenhuoltoa ja tasa-arvoa sekä ottamaan kantaa opintososiaalisiin asioihin. Sosiaalipolitiikan päätehtävänä on opiskelijan hyvinvointi ja sen edistäminen eri keinoin. Sosiaalipoliittinen sektori huolehtii, valvoo, tiedottaa sekä tarvittaessa puuttuu edellä mainittujen asioiden epäkohtiin.

Toiminnasta vastaa hallituksen opiskelijahyvinvointi vastaava. Toimintaa toteutetaan myös yhdessä hyvinvointituutorointi- ja KAMO Activities -vastaavan kanssa.

Lisätietoja

Salla Vahvelainen

Opiskelijahyvinvointi

etunimisukunimi@kamk.fi