Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

044 986 4455 kamo@kamk.fi

Hyvinvointituutorointi

Hyvinvointituutoroinnin tarkoituksena on aktivoida mahdollisimman monia ammattikorkeakoulun opiskelijoita liikkumaan omalla mieleisellä tavallaan, edistää heidän hyvinvointia ja jaksamistaan sekä ennaltaehkäistä syrjäytymistä. Hyvinvointituutorointiin koulutetaan mukaan opiskelijatuutoreita joka alalta. Alan hyvinvointituutorit järjestävät oman alansa opiskelijoille helposti lähestyttäviä liikuntatempauksia ja -päiviä.

Hyvinvointituutorivastaava järjestää säännöllisin väliajoin hyvinvointituutoritapaamisia. Hyvinvointituutorit osallistuvat myös ammattikorkeakoulun liikunta- ja hyvinvointihankkeisiin.

 

Lisätietoja

Sakari Vehkaoja

hyvinvointituutorointi

etunimisukunimi@kamk.fi