Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

044 986 4455 kamo@kamk.fi

Ehdokkaat

Ehdolle asettuminen on päättynyt.

Vuoden 2019 edustajisto valittiin ilman vaaleja.

"Jokainen äänioikeutettu on vaalikelpoinen edustajiston jäseneksi". Tämä tarkoittaa sitä, että ehdolle voit asettua, jos sinulla on voimassa oleva opiskelijakortti.