Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

044 986 4455 kamo@kamk.fi

Tulokset

Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan keskusvaalilautakunta kokouksessaan 7.11.2018 laskee edustajistovaaliäänet ja julkaisee tulokset.

The Student Union of Kajaani University of Applied sciences Election Committee will count the student representatives election in its meeting on 7th of November 2018.