Vaalikuulutus Kajaanin Ammattikorkeakoulun YT/TS -ryhmään

Opiskelijajäseneksi KAMKin YT/TS -ryhmään?

Haemme yhtä varsinaista opiskelijajäsentä ja hänelle varajäsentä Kajaanin ammattikorkeakoulun YT/TS-ryhmään!

Oletko läsnä oleva ja opiskeletko tutkintoon johtavassa koulutuksessa? Kiinnostaisiko sinua vaikuttaminen KAMKin YT/TS-ryhmässä? Haluatko huolehtia opiskelijoiden mielipiteestä ja toimia ryhmän sekä opiskelijakunnan välisenä viestinviejänä?

Jos vastasit edellä kyllä, kyllä, vaikkapa ehkä ja kyllä, niin ota myös seuraava askel ja hae YT/TS-ryhmään jäseneksi. YT/TS-ryhmään on avoinna yksi (1) varsinaisen opiskelijaedustajan paikka sekä yksi (1) henkilökohtaisen varaedustajan paikkatoimikaudeksi 2022 – 2025.

YT/TS -ryhmä lyhyesti

Ammattikorkeakoulussa toimii yhdistetty yhteistyöneuvottelukunta / työsuojelutoimikunta (YT/TS-ryhmä), joka hoitaa lain yhteistoiminnasta yrityksissä (334/2007) ja lain työsuojelun valvonnasta ja työpaikan yhteistoiminnasta (44/2006) määräämät tehtävät. YT/TS-ryhmä toimii myös tasa-arvoryhmänä ja hoitaa tasa-arvolaissa (609/1986) määrätyt tehtävät.

Yhteistoiminnasta neuvotellaan Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n ja pääsopijajärjestöjen kanssa. Yhteistoimintasopimuksessa sovitaan yhteistoimintaorganisaatiosta ja yhteistoiminnan käytännön toteutuksesta ja sen hyväksyy ammattikorkeakoulun hallitus. Yhteistoimintaelimen jäsenet nimeää ammattikorkeakoulun hallitus 4 vuoden toimikaudeksi siten kuin yhteistoimintasopimuksessa määrätään.

Kuka voi hakea YT/TS -ryhmän jäseneksi?

YT/TS-ryhmään voi hakea kuka tahansa Kajaanin ammattikorkeakoulussa tutkintoon johtavassa koulutuksessa opiskeleva läsnä oleva opiskelija.

Hakuaika

Hakuaika on 20.1. – 30.1.2022.

Miten haen YT/TS -ryhmään?

YT/TS-ryhmään haetaan toimittamalla vapaamuotoinen, kirjallinen hakemus sähköpostitse Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijakunnalle osoitteeseen kamo@kamk.fi.

Hakemuksessasi on oltava ainakin seuraavat asiat

Nimi, syntymäaika, koulutusyksikkö, sähköpostiosoitteesi (KAMK sähköposti), puhelinnumerosi, lyhyt esittelysi ja mielellään CV.

Toimita hakemuksesi mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään sunnuntaina 30.1.2022.

Valinnan YT/TS-ryhmään esitettävistä opiskelijoista tekee opiskelijakunnan edustajistokeskusvaalilautakunnan esityksestä ja valinnan vahvistaa Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus.

Lisätietoja voi kysyä keskusvaalilautakunnan sihteeri Mira Nukarilta (mira.nukari@kamk.fi).

 

Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan keskusvaalilautakunta

KAMOn uusi hallitus on aloittanut

Vuosi 2022 on täällä ja KAMOn uudet toimijat ovat aloittaneet vastuualueillaan.

KAMOn hallituksen toimijat

 • Santeri Syynimaa, puheenjohtaja
 • Taneli Niskanen, kansainväliset asiat & varapuheenjohtaja
 • Oskari Kaartinen, tuutoriasiat
 • Mira Hartikainen, hyvinvointituutorointi
 • Inca Salomaa, KAMO Activities
 • Elina Kallijärvi, opiskelijaedunvalvonta
 • Mikko Nisonen, markkinointiviestintä
 • Jessy Mettala, opiskelijahyvinvointi

Uudet toimijat esittäytyvät KAMOn Instagramissa lähiviikkoina, joten kannattaa olla kuulolla. Nykäisehän hihasta, kun nähdään kampuksella!

Kaffé Tauon ja KAMOn toimiston aukioloajat keväällä 2022

Kaffé Tauko ja KAMO palaa joulutauolta ja ovet ovat avoinna jälleen maanantaista 10.1.2022 alkaen!

Kaffé Tauko palvelee normaalisti maanantaista perjantaihin klo 8.30 - 14.30. KAMOn toimisto on pääsääntöisesti avoinna maanantaista perjantaihin klo 9-15 vähintään etäyhteyksin. Lämpimästi tervetuloa poikkeamaan toimistolla aina oven ollessa avoinna!

Keväälle 2022 on tiedossa joitakin poikkeusaikatauluja. Poikkeuksellisista aukioloajoista tiedotamme KAMOn viikkotiedotteissa. Tässä tiedossa olevat poikkeusajat:

 • Perjantaina 4.3. Kaffé Tauko sulkeutuu klo 12.00.
 • Itsenäisen opiskelun viikolla (vko 10), Kaffé Tauko ja KAMOn toimisto ovat suljettuina.
 • Pitkäperjantaina 15.4. sekä maanantaina 2. pääsiäispäivänä 18.4. Kaffé Tauko ja KAMOn toimisto ovat suljettuina.
 • Keskiviikkona 25.5. Kaffé Tauko sulkeutuu klo 12.00 ja siirtyy viettämään kesälomaa. KAMOn toimiston väki palvelee jäsenasioissa perjantaihin 10.6. saakka.
 • Helatorstaina 26.5. KAMOn toimisto on suljettu.

Muistathan huomioida seuraavat asiat asioidessasi Kaffé Tauossa tai KAMOn toimistolla:

 • Huolehdi käsihygieniasta ja käytä käsidesiä.
 • Käytä kasvomaskia suositusten mukaisesti.
 • Huolehdi oikeanlaisesta yskimis- ja aivastustavasta.
 • Suosi lähimaksua.
 • Asioi meillä vain terveenä.

Tervetutuloa nauttimaan kahvilan antimista ja käymään KAMOn toimistolla!

 

Kiinnostaako paikka Opiskelijakunta KAMOn hallituksessa?

Jos vastasit kyllä, ehkä tai miksipä ei, rustaile hakemus ja hae mukaan KAMOn hallitukseen vuodelle 2022!

Hallitus vastaa toiminnan ylläpitämisestä ja kehittämisestä edustajiston hyväksymän toimintasuunnitelman ja talousarvion puitteissa. Toimikausi on kalenterivuosi ja toiminnasta voi saada opintopisteitä. Lue lisätietoja vastuualueista löydät liitteistä ja KAMOn sosiaalisesta mediasta.

Lähetä lyhyt hakemus + CV sähköpostilla opiskelijakunnan toiminnanjohtajalle osoitteeseen mira.nukari@kamk.fi perjantaihin 19.11.2021 klo 12.00 mennessä.

Opiskelijakunnan hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet valitaan edustajiston järjestäytymiskokouksessa tiistaina 23.11.2021 klo 15.00. Kaikille hallitukseen hakeville varataan mahdollisuus lyhyeen esittäytymiseen edustajiston järjestäytymiskokouksessa. Toivottavasti pääset paikalle!

Alustavat vastuualueet (osa tehtävistä voidaan yhdistää):

 • puheenjohtaja
 • varapuheenjohtaja
 • tuutoriasiat
 • markkinointiviestintä
 • kansainväliset asiat
 • opiskelijahyvinvointi
 • hyvinvointituutorointi
 • KAMO Activities
 • opiskelijaedunvalvonta ja sidosryhmäsuhteet

 

Hallituksen järjestäytyminen 

Uusi hallitus kokoontuu järjestäytymään ja päättämään sisäisestä työnjaosta opiskelijakunnan toimistolla keskiviikkona 24.11.2021 klo 15.00 alkaen. Uuden hallituksen ensimmäinen koulutus järjestetään perjantaina 3.12.2021. Uuden ja vanhan hallituksen tapaaminen järjestetään samana iltana.

 

Jos kysymyksiä heräsi, niin lisätietoja antavat:

toiminnanjohtaja Mira Nukari, mira.nukari@kamk.fi

puheenjohtaja Kati Huhtala, katihuhtala1@kamk.fi

Korkeakoulu tukee! 11 organisaatiota urakoi parempaa opiskelijahyvinvointia suurhankkeessa – mukana 36.200 opiskelijaa

11 korkeakoulua, opiskelijakuntaa ja järjestöä ovat käärineet hihat opiskelijoiden mielenterveyden ja jaksamisen tukemiseksi. Ohjauksella hyvinvointia (OHJY) -hanke haastaa myös opiskelijat mukaan laittamaan hyvinvointinsa etusijalle some-kampanjassa.

Etäopiskelu ja -työskentely tulivat kertarysäyksellä osaksi arkeamme pandemian myötä. Muutos on voinut olla musertava erityisesti opiskelijoille, jotka ovat joutuneet selviytymään uudessa ja ainutkertaisessa elämänvaiheessa verkkoyhteisöllisyyden voimin.

 • Jo ennen etäopiskeluun siirtymistä monilla korkeakouluopiskelijoilla on ollut haasteita jaksamisen, elämänhallinnan ja mielenterveyden kanssa, ja pandemian vaikutuksesta haaste on syventynyt entisestään, toteaa projektipäällikkö Leea Naamanka Diakista.

Opiskelijoiden hyvinvointiin on panostettu pandemian aikana ja sen jälkimainingeissa monissa korkeakouluissa osana perustoimintaa. Lisäksi toimeen on nyt ryhdytty laajalla hankeyhteistyöllä, jossa on mukana 11 korkeakoulua, opiskelijajärjestöä tai muuta järjestökumppania. Ohjauksella hyvinvointia (OHJY) -hanke tavoittaa jopa 36.200 opiskelijaa. Opetus- ja kulttuuriministeriön varoin toteutettavan hankkeen yhteisbudjetti on jopa 808 500 euroa.

 • Kunnianhimoisena tavoitteenamme on Suomen hyvinvoivimmat opiskelijat vuonna 2023. Astelemme tätä kohti monin, konkreettisin toimin sekä kehittämällä pitkäjänteistä opiskelijahyvinvoinnin mallia, Naamanka kertoo.

Opiskelija, sinut on haastettu

Hankkeessa on jo kehitetty useita matalan kynnyksen palveluita opiskelijoille, kuten kuraattoripäivystyksiä Discordissa ja etuutorointia osana opiskelijoiden vertaisohjausta.  Osa tukitoimista on oppilaitoskohtaisia ja osaa kehitetään yhdessä laajan verkoston kanssa.

Käytännönläheisten ja opiskelijan arjessa näkyvien uusien tukimuotojen tarjoamisen lisäksi hankkeen keskeinen tavoite on myös luoda korkeakouluille opiskelijahyvinvoinnin malli. Malli on monistettavissa oppimisen erilaisiin toimintaympäristöihin ja käytettävissä myös muissa kuin hankkeessa mukanaolevissa korkeakouluissa.

 • Keskeistä on mallin yhteiskehittäminen opiskelijoiden kanssa. Mallin ytimessä on opiskelu- ja elämänhallintataitojen vahvistamisen ja yksinäisyyden vähentämisen toimet, jotka viedään korkeakoulujen arkeen, sanoo lehtori Teija Rautiola Metropolia Ammattikorkeakoulusta.

Katse myös henkilöstöön

Opiskelijoiden ohella korkeakoulujen henkilöstö on hankkeen keskeinen kohderyhmä ja voimavara. Henkilöstölle kehitetään käytännön työkaluja ja materiaalia, joiden avulla he voivat tukea opiskelijoiden hyvinvointia sekä vahvistaa opiskelijoiden yhteisöllisyyttä korkeakouluissa.

 • Tarjoamme henkilöstölle koulutusta jaksamisesta, opiskelu-uupumuksen tunnistamisesta sekä opiskelijan tukemisesta. Henkilöstön mielenterveysosaamista tukemalla tuemme myös opiskelijaa – osaava henkilöstö tunnistaa tukea tarvitsevan ja osaa ohjata häntä eteenpäin, sanoo asiantuntija Päivi Kohta Nyyti ry:stä.

Ohjauksella hyvinvointia (OHJY) hanketta hallinnoi Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak). Osatoteuttajina ovat mukana korkeakouluista Kajaanin ammattikorkeakoulu (Kamk), Metropolia Ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu (Oamk), Oulun yliopisto ja Turun ammattikorkeakoulu sekä opiskelijakunnista Opiskelijakunta KAMO, Opiskelijakunta O’Diako ja Opiskelijakunta TUO sekä järjestökumppaneista Nyyti Ry ja Diakonissalaitos / Vamos nuoret. Hanke saa rahoitusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Hankkeen toiminta-aika on 6.4.2021–31.12.2023.

 • Hankkeen verkkosivut korkeakoulutukee.fi
 • Seuraa somessa #korkeakoulutukee ja #universitysupports
 • Osallistu hyvinvointihaasteeseen 30.9.–5.10. Instagramissa @korkeakoulutukee

Lisätietoja

Vaalikuulutus edustajistovaaleihin

Ehdolle asettumisaika Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan edustajistovaaliin alkaa keskiviikkona 29.9.2021 ja päättyy torstaina 14.10.2021 klo 12.00. Edustajiston työkieli on suomi.

Edustajistovaaleissa valitaan opiskelijakunnan edustajistoon kaksikymmentäyksi (21) edustajaa ja kaksikymmentäyksi (21) varajäsentä. Vaalikelpoisia ovat kaikki äänioikeutetut Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan jäsenet. Äänioikeus on ainoastaan opiskelijakunnan jäsenvelvoitteen suorittaneilla opiskelijakunnan varsinaisilla jäsenillä.

Ehdolle asettuminen tapahtuu erillisellä ehdolleasettumislomakkeella. Ehdokkaat voivat halutessaan muodostaa vaaliliiton, jota varten on täytettävä vaaliliiton perustamisasiakirja. Vaaliliitto on yhden tai useamman ehdokkaan muodostama ryhmä, jonka saadut äänet lasketaan ehdokkaiden hyväksi. Vaaliliiton jäsenet opiskelevat usein samalla koulutusalalla tai omaavat samansuuntaisia mielipiteitä ja / tai ajatuksia. Vaaliliitolle on nimettävä edustaja, joka voi toimia myös ehdokkaana. Vaaliliiton nimi ei saa loukata kenenkään henkilökohtaisia oikeuksia, olla kaupallinen tai muuten sopimaton. Ehdokas ei voi olla ehdolla useammassa kuin yhdessä (1) vaaliliitossa.

Vaaliasiakirjoja saa KAMOn toimistolta, Ketunpolku 1, normaalina aukioloaikana sekä Kaffé Tauosta ja KAMOn nettisivuilta. Ehdokasasettumisasiakirjat ja vaaliliiton perustamisasiakirjat on jätettävä KAMOn toimistolle (rakennus Tieto 1, tila TI11L119) 14.10.2021 klo 12.00 mennessä.

Edustajistovaali järjestetään 3.11.2021 kello 9.00 – 14.00. Äänestys tapahtuu paperilipuin. Ennakkoäänestyksestä ilmoitetaan ehdokasluettelon julkaisun yhteydessä. Ennakkoäänestys on sähköinen.

Vaaliluettelon äänioikeutetuista voi tarkistaa KAMOn nettisivuilla, https://www.opiskelijakuntakamo.fi/vaalit/ 18. – 19.10.2021 välisenä aikana. Keskusvaalilautakunnalle osoitetut oikaisuvaatimukset on jätettävä KAMOlle sähköpostitse kamo@kamk.fi 21.10.2021 kello 12.00 mennessä.

Varsinaisena äänestyspäivänä äänestyspaikka on:

 • Rakennus TIETO 1, Kaffé Tauon aulatila

Varsinaisena äänestyspäivänä kaikki opiskelijat äänestävät rakennuksessa TIETO 1, osoitteessa Ketunpolku 1, Kaffé Tauko.

Lisätietoja antaa keskusvaalilautakunnan sihteeri Mira Nukari (mira.nukari@kamk.fi).

KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Uusi hallituksen jäsen valittu

Opiskelijakunta KAMOn edustajisto valitsi ylimääräisessä kokouksessaan 14.9.2021 uudeksi hallituksen jäseneksi Juha Rainton. Hallitus järjestäytyi uudelleen 15.9.2021.

Hallituksen kokoonpano loppuvuodelle 2021:

Hallituksen puheenjohtaja:
Kati Huhtala, matkailu

Hallituksen jäsenet:
Senja Hietanen, matkailu – Varapuheenjohtaja, Opiskelijaedunvalvonta
Emma Hirsimäki, matkailu – Kansainväliset asiat
Jonne Häyrynen, hoitotyö – Tuutoriasiat
Riina-Sisko Kestikievari, liikunta – Hyvinvointituutorointi
Aleksi Korhonen, kone- ja kaivostekniikka – KAMO Activities
Juha Rainto, tieto- ja viestintätekniikka – Markkinointi ja viestintä
Alisa Virkki, liikunta – Opiskelijahyvinvointi

Kiinnostaako paikka KAMOn hallituksessa?

KAMO julistaa haettavaksi yhden hallituksen jäsenen paikan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Työtehtäviin kuuluu markkinoinnin ja viestinnän tehtävät. Kaikille hallitukseen hakeville varataan mahdollisuus lyhyeen esittäytymiseen edustajiston ylimääräisessä kokouksessa. Edustajiston ylimääräinen kokous pidetään tiistaina 14.9.2021 alkaen KAMOn toimistolla. Kokoukseen voi myös liittyä Teamsin välityksellä.

Hallitus vastaa toiminnan ylläpitämisestä ja kehittämisestä edustajiston hyväksymän toimintasuunnitelman ja talousarvion puitteissa. Toimikausi on kalenterivuosi ja toiminnasta voi saada opintopisteitä. Lue lisätietoja vastuualueista.

Lähetä lyhyt hakemus + CV sähköpostilla opiskelijakunnan toiminnanjohtajalle osoitteeseen mira.nukari@kamk.fi perjantaihin 10.9.2021 klo 12.00 mennessä.

 

Jos kysymyksiä heräsi, niin lisätietoja antavat:

toiminnanjohtaja Mira Nukari, mira.nukari@kamk.fi

puheenjohtaja Kati Huhtala, katihuhtala1@kamk.fi

Kaffé Tauon ja KAMOn toimiston aukioloajat

Kaffé Tauon ja KAMOn toimiston aukioloajat

Kaffé Tauko palaa kesätauoltaan ja aukeaa jälleen maanantaina 23.8.2021.

Kaffé Tauko on avoinna normaalisti maanantaista perjantaihin klo 8.30 – 14.30. KAMOn toimisto palvelee pääsääntöisesti maanantaista perjantaihin klo 9.00 – 15.00 vähintään etäyhteyksin. Olet aina tervetullut käymään toimiston ovien ollessa auki!

Syksylle on tiedossa jo muutamia poikkeusaukioloaikoja. Poikkeuksellisista aukioloajoista tiedotamme viikkotiedotteissa. Tiedossa olevat poikkeusajat ovat seuraavanlaiset:

 • Orientaatioviikolla 23. - 27.8. Kaffé Tauko on avoinna klo 8.30 – 15.00
 • Perjantaina 15.10. Kaffé Tauko sulkeutuu klo 12.00
 • Viikolla 42, itsenäisen opiskelun viikolla, Kaffé Tauko ja KAMOn toimisto ovat suljettuna
 • Maanantaina 6.12. Kaffé Tauko ja KAMOn toimisto ovat suljettuna
 • Perjantaina 17.12. Kaffé Tauko sulkeutuu klo 12.00 jääden joululomalle

Muistathan huomioida seuraavat asiat asioidessasi Kaffé Tauossa tai KAMOn toimistolla:

 • Huolehdi käsihygieniasta ja käytä käsidesiä
 • Käytä kasvomaskia
 • Pidä turvaväli muihin asiakkaisiin ja henkilökuntaan
 • Huolehdi oikeanlaisesta yskimis- ja aivastustavasta
 • Suosi lähimaksua
 • Asioi meillä vain terveenä.

Tervetuloa nauttimaan kahvilan antimista!

KAMOn toimiston ja Kaffé Tauon kesäaika

 

Kaffé Tauko on suljettuna kesän ajan ja avautuu taas viikolla 34 orientaatiopäivien aikaan maanantaina 23.8.2021.

KAMOn toimisto palvelee sovitusti perjantaihin 11.6.2021 saakka. KAMOn hallitus sekä toiminnanjohtaja työskentelevät normaalisti, mutta pääsääntöisesti etäyhteydellä. Mikäli sinulle herää kysyttävää, saat meihin yhteyden sähköpostitse ja puhelimitse klo 9.00 – 15.00.

KAMOn toimisto ja sen väki jää kesätauolle viikolla 25 ja palaa takaisin jälleen elokuussa. Viikolla 31 – 33 palvelemme sovitusti ja saat meihin yhteyden sähköpostitse ja puhelimitse. Avaamme jälleen toimiston ovet viikolla 34.