Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

044 986 4455 kamo@kamk.fi

Edustajisto

Opiskelijakunta KAMOn päätösvaltaa käyttää maksimissaan 21-jäseninen edustajisto, joka kokoontuu vähintään kolme kertaa vuodessa. Edustajisto valitaan vaalilla syksyisin ja sen toimikausi on kalenterivuosi. Edustajiston sihteerinä toimii opiskelijakunnan toiminnanjohtaja.

Edustajisto päättää toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta, hyväksyy toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen, määrittelee jäsenmaksun suuruuden sekä päättää mahdollisista sääntömuutoksista. Edustajisto valitsee myös opiskelijaedustajat Kajaanin ammattikorkeakoulun eri toimielimiin.

Karjalainen Saara
Puheenjohtaja
saarakarjalainen2@kamk.fi

 


Noora Tolonen
Varapuheenjohtaja
nooratolonen@kamk.fi

Muut edustajiston jäsenet

Samuli Repo

Markku Hietamäki
Nhi Vo