Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

044 986 4455 kamo@kamk.fi

Edustajisto

Opiskelijakunta KAMOn päätösvaltaa käyttää maksimissaan 21-jäseninen edustajisto, joka kokoontuu vähintään kolme kertaa vuodessa. Edustajisto valitaan vaalilla syksyisin ja sen toimikausi on kalenterivuosi. Edustajiston sihteerinä toimii opiskelijakunnan toiminnanjohtaja.

Edustajisto päättää toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta, hyväksyy toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen, määrittelee jäsenmaksun suuruuden sekä päättää mahdollisista sääntömuutoksista. Edustajisto valitsee myös opiskelijaedustajat Kajaanin ammattikorkeakoulun eri toimielimiin.


Matti Remes
puheenjohtaja


Aino Honkanen
Varapuheenjohtaja

Muut edustajiston jäsenet

Samuli Repo
Harri Kaikkonen
Miika Laeslehto

Niko Lindqvist
Eetu Seppänen
Markku Hietamäki

Kim Kupiainen
Essi Palonen
Susanna Sorvo

Edustajien sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimisukunimi@kamk.fi