Ehdokkaat

"Jokainen äänioikeutettu on vaalikelpoinen edustajiston jäseneksi". Tämä tarkoittaa sitä, että ehdolle voit asettua, jos sinulla on voimassa oleva opiskelijakortti.

Ehdolle voi asettua täyttämällä ja jättämällä erillisen ehdolleasettumislomakkeen. Ehdokkaat voivat asettua ehdolle sitoutumattomana tai halutessaan muodostaa vaaliliiton yhdessä muiden ehdokkaiden kanssa. Vaaliliiton perustamista varten on täytettävä vaaliliiton perustamisasiakirja. Vaaliliitto on yhden tai useamman ehdokkaan muodostama ryhmä, jonka saadut äänet lasketaan ehdokkaiden hyväksi. Vaaliliitolle on nimettävä edustaja, joka voi toimia myös ehdokkaana. Ehdokas ei voi olla ehdolla useammassa kuin yhdessä (1) vaaliliitossa.

Ehdolleasettumislomakkeet ja vaaliliiton perustamisasiakirjat jätetään KAMOn toimistolle ennen ehdolleasettumisajan päättymistä.

Ehdolleasettumislomakkeet ja vaaliliiton perustamisasiakirjat ovat ladattavissa materiaalipankista ja niitä on saatavilla Kaffé Tauossa sekä KAMOn toimistolla.

Ehdolle asettumisaika Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan edustajistovaaliin ilmoitetaan edustajiston vaalikuulutuksessa.