Tulokset

Ehdokkaita oli yhtä paljon tai vähemmän kuin vaalissa valittavia. Näin ollen keskusvaalilautakunta totesi, että kaikki ehdokkaat ovat tulleet valituksi Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan edustajistoon. Edustajisto muodostettiin ilman vaaleja.

Edustajisto vuodelle 2022:

Forsten Salla, liiketalous

Halonen Timo, tietojenkäsittely

Hietanen Senja, matkailu

Ikävalko Oskari, tieto- ja viestintätekniikka

Isoaho Katariina, matkailu

Koivu Aleksi, tieto- ja viestintätekniikka

Korhonen Aleksi, kone- ja kaivostekniikka

Loikkanen Nelli, matkailu

Mansikka Emil, tieto- ja viestintätekniikka

Montonen Samuel, tieto- ja viestintätekniikka

Niskanen Taneli, tietojenkäsittely

Pyrrö Anton, tietojenkäsittely

Rainto Juha, tieto- ja viestintätekniikka

Tanskanen Joonas, tietojenkäsittely

Vuoden 2022 edustajisto järjestäytyi 23.11.2021 järjestäytymiskokouksessaan. Järjestäytymiskokouksessa valittiin edustajiston puheenjohtajaksi Anton Pyrrö sekä varapuheenjohtajaksi Aleksi Korhonen vuodelle 2022. Kokoonpano ja valtasuhteet voivat muuttua vuoden aikana.