Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

044 986 4455 kamo@kamk.fi

Hallitus

Edustajisto valitsee opiskelijakunnan hallituksen puheenjohtajan ja 4 - 6 jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sopii keskinäisestä työnjaosta. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Hallitus edustaa opiskelijakuntaa ja käyttää hallinto- ja toimeenpanovaltaa. Hallituksen sihteerinä toimii opiskelijakunnan toiminnanjohtaja.

Hallituksen kokoonpano 1.1.2019 alkaen


Erkki Roivainen
Puheenjohtaja

 


Saara Karjalainen
Opiskelijahyvinvointi, varapuheenjohtaja


Varpu Niskanen
Hyvinvointituutorointi


Markku Kumpulainen
Opiskelijaedunvalvonta


Milla Karvonen
KAMO Activities


Roosa Still
Kansainväliset asiat


Tuomas Heikkinen
Markkinointi & viestintä


Roosa Uuttera
Tuutoriasiat