Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

044 986 4455 kamo@kamk.fi

Hallitus

Edustajisto valitsee opiskelijakunnan hallituksen puheenjohtajan ja 4 - 7 jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sopii keskinäisestä työnjaosta. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Hallitus edustaa opiskelijakuntaa ja käyttää hallinto- ja toimeenpanovaltaa. Hallituksen sihteerinä toimii opiskelijakunnan toiminnanjohtaja.

Hallituksen kokoonpano 9.9.2020 alkaen


Milla Karvonen
Puheenjohtaja
millakarvonen1@kamk.fi

 


Varpu Niskanen
Tuutoriasiat, varapuheenjohtaja
varpuniskanen@kamk.fi


Senja Hietanen
Hyvinvointituutorointi
senjahietanen@kamk.fi


Tea Tissari Jensen
Opiskelijahyvinvointi ja -edunvalvonta
teatissarijensen@kamk.fi


Kati Huhtala
KAMO Activities
katihuhtala1@kamk.fi


Riikka Pulkkinen
Kansainväliset asiat
riikkapulkkinen1@kamk.fi


Timo Halonen
Markkinointi & viestintä
timohalonen@kamk.fi