Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

044 986 4455 kamo@kamk.fi

Hallitus

Edustajisto valitsee opiskelijakunnan hallituksen puheenjohtajan ja 4 - 7 jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sopii keskinäisestä työnjaosta. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Hallitus edustaa opiskelijakuntaa ja käyttää hallinto- ja toimeenpanovaltaa. Hallituksen sihteerinä toimii opiskelijakunnan toiminnanjohtaja.

Hallituksen kokoonpano 1.1.2021 alkaen


Kati Huhtala
Puheenjohtaja
katihuhtala1@kamk.fi

 


Senja Hietanen
Opiskelijaedunvalvonta, varapuheenjohtaja
senjahietanen@kamk.fi


Riina Kestikievari
Hyvinvointituutorointi
riinakestikievari@kamk.fi


Jonne Häyrynen
Tuutoriasiat
jonnehayrynen@kamk.fi

Alisa Virkki
Opiskelijahyvinvointi
alisavirkki@kamk.fi


Aleksi Korhonen
KAMO Activities
aleksikorhonen3@kamk.fi


Emma Hirsimäki
Kansainväliset asiat
emmahirsimaki@kamk.fi


Hanna Saksa
Markkinointi & viestintä
hannasaksa@kamk.fi