Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

044 986 4455 kamo@kamk.fi