Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

044 986 4455 kamo@kamk.fi

Opiskelijaedustajat

Kajaanin Ammattikorkeakoulussa on useita eri työryhmiä ja opiskelijat ovat myös edustettuina näissä ryhmissä. Opiskelijaedustajat eri työryhmiin hyväksyy KAMOn edustajisto.

Vuoden 2019 työryhmät, joissa opiskelijat ovat edustettuina:

Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus:

Teemu Turunen

Tutkintolautakunta:

Saara Karjalainen (varalla Markku Kumpulainen)

YT-neuvottelukunta:

Markku Kumpulainen

Hyvinvointitiimi:

Saara Karjalainen

Varpu Niskanen

Kansainvälinen tiimi:

Roosa Still

Mira Nukari

Ohjauksen tiimi:

Roosa Uuttera

Mira Nukari

Auditointitiimi:

Mira Nukari

Koulutustoiminnan poikkialainen työryhmä:

Mira Nukari