Häirintäyhdyshenkilöt

Kuten muuallakin, myös korkeakoulumaailmassa voi ilmetä häiritsevää käyttäytymistä. Häirintää voivat aiheuttaa kanssaopiskelijat, opettajat tai henkilökunnan jäsenet. Voit kokea häirintää kampuksella tai vapaa-ajalla.

Opiskelijakunta KAMOlla on kaksi häirintäyhdyshenkilöä (nais- ja miessukupuolten edustajat), jotka ovat saaneet perehdytyksen tehtävään, toimivat luottamuksellisella periaatteella ja heitä sitoo vaitiolovelvollisuus. He kuuntelevat ja ohjaavat tarvittaessa eteenpäin. Häirintäyhdyshenkilötoiminnan tarkoituksena on ehkäistä ja poistaa epäasiallista kohtelua Kajaanin ammattikorkeakoulussa. 

Muista, että voit olla häirintäyhdyshenkilöihin yhteydessä matalalla kynnyksellä sähköpostitse osoitteeseen: hairinta@kamk.fi. Voit halutessasi ilmoittaa otsikossa, mikäli haluat osoittaa viestisi nais- tai miessukupuolen edustajan kanssa.