Meille töihin?

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA (KAMO) HAKEE JÄRJESTÖASIANTUNTIJAA

Haemme järjestöasiantuntijaa määräaikaiseen työsuhteeseen 9.1.2023 alkaen tai sopimuksen mukaan 31.12.2023 asti. Määräaikaisuuden peruste projektityö.

Mikä on KAMO?

Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijakunta on ammattikorkeakoululaissa säädetty julkisoikeudellinen yhteisö, jonka tehtävänä on tarjota palveluja noin 1100 jäsenelleen ja valvoa yli 3000 ammattikorkeakouluopiskelijan etuja Kajaanin ammattikorkeakoulussa.

Meille töihin?

Oletko innovatiivinen ja ratkaisukeskeinen ideanikkari? Löytyykö sinulta kyvykkyyttä uuden kehittämiseen? Tunnetko opiskelijajärjestötoiminnan, yhdistyslain ja hyvän hallinnon periaatteet kuin omat taskusi? Haluaisitko kehittää KAMOn järjestöpalveluja vielä paremmiksi?

Haemme järjestöasiantuntijaa määräaikaiseen työsuhteeseen. Järjestöasiantuntijana työskentelet opiskelijoiden edunvalvonnan kentällä, kehität ja ylläpidät sidosryhmä- ja yhteistyösuhteita, vastaat opiskelijakunnan edunvalvonnan ja vaikuttamisen prosessien toteuttamisesta ja kehittämisestä yhdessä KAMOn hallituksen jäsenten ja toiminnanjohtajan kanssa, sekä kehität opiskelijakunnan markkinointiviestintää ja jäsenpalveluja.

Ensisijainen työpiste: KAMOn toimisto, Kajaani. Työtä voi tehdä osittain myös etänä, josta tehdään erillinen etätyösopimus.

Työaika: Tehtävä on kokopäiväinen. 37,5 tuntia viikossa.

Palkkaus: Tehtävän palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät ammattikorkeakoulujen opiskelijakuntien työehtosopimuksen mukaan. Palkkaus sijoittuu palkkaluokkaan IV. Palkkaan vaikuttavat lisäksi aiemmin hankittu kokemus ja koulutus. Koeaika on 2 kuukautta.

Millaista henkilöä etsimme?

Toivomme sinun olevan vuorovaikutuksellinen, ratkaisukeskeinen, itseohjautuva, idearikas, paineensietokykyinen, joustava sekä myönteisen ajattelun omaava asiakaspalvelija ja työkaveri. Kykenet työskentelemään sujuvasti niin yksiksesi kuin osana tiimiä.

Edellytämme:

  • Korkeakoulututkintoa
  • Tuntemusta opiskelijakentästä
  • Hyviä vuorovaikutustaitoja
  • Sujuvaa suomen ja englannin kielien suulista ja kirjallista hallintaa
  • Kokemusta järjestötoiminnasta
  • Järjestelmällistä työotetta
  • Kykyä hahmottaa laajoja asiakokonaisuuksia sekä omaksua uusia asioita.

Katsomme eduksi:

  • Aiempi yhdistystoiminta tai kokemusta opiskelijakuntatoiminnasta ja opiskelijakuntakentästä
  • Ammattikorkeakoulukoulutuksen tuntemus
  • Tietosuoja-asioiden tuntemus.

Haku:

Toimita vapaamuotoinen hakemus ja CV sähköpostitse pdf‐muodossa toiminnanjohtaja Mira Nukarille (mira.nukari@kamk.fi) maanantaihin 21.11.2022 klo 12.00 mennessä. Paikka voidaan täyttää hakuajan päättymisestä poiketen. Otsikoi sähköpostisi otsikolla “Järjestöasiantuntija”.

Haastattelut järjestetään tarvittaessa viikkojen 47 ja 48 aikana. Haastatteluun kutsuttavien kanssa sovitaan haastatteluaika erikseen.

Valinta:

KAMOn arvoihin kuuluvat yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, jotka luovat perustan kaikelle toiminnalle. Työntekijän valinnassa painotetaan henkilön soveltuvuutta tehtävään, sekä kokemusta tehtävän hoidon kannalta hyödyllisistä osa-alueista. Tällaisia voivat olla esimerkiksi koulutus, työkokemus, kielellinen osaaminen, suoritetut kurssit ja luottamustoimet. Valintaperusteina ei oteta huomioon tehtävien hoitamiseen liittymättömiä seikkoja, kuten henkilön sukupuolta, ikää, etnistä taustaa, kansalaisuutta, vakaumusta, poliittista mielipidettä, seksuaalista suuntautumista, raskautta tai vammaisuutta.

Lisätiedot:

Toiminnanjohtaja, Mira Nukari
mira.nukari@kamk.fi, 044 986 4455