Korkeakoulu tukee

Opiskelijakunta KAMO – Ohjauksella hyvinvointia

KAMO on mukana Ohjauksella hyvinvointia (OHJY) -hankkeessa. OHJY-hanke edistää korkeakouluopiskelijoiden hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä sekä tarjoaa henkilöstölle konkreettisia välineitä opiskelijoiden tukemiseen.

Opiskelijoiden hyvinvoinnin asialla

Ohjauksella hyvinvointia -hanke luo uutta mallia opiskelijahyvinvoinnin edistämiseen korkeakouluissa. Hanke tarjoaa opiskelijoille ja henkilöstölle toimintaa sekä työkaluja jaksamisen ja opiskelukyvyn tukemiseksi. Lisäksi tavoitteena on, että mukana olevissa korkeakouluissa opiskelevat Suomen hyvinvoivimmat opiskelijat vuonna 2023. Mukana on 11 organisaatiota ja 36 200 opiskelijaa!

Hankkeen päätavoitteena on edistää korkeakouluopiskelijoiden hyvinvointia ja terveyttä ehkäisemällä yksinäisyyttä ja syrjäytymistä sekä vahvistamalla opiskelijoiden yhteisöllisyyttä ja kiinnittymistä korkeakouluyhteisöön.

Hankkeen toteutus KAMOssa

Opiskelijakunta KAMOn kaksi päätavoitetta OHJY-hankkeessa ovat:

  1. Tuutoroinnin moninaistaminen ja verkkotuutoroinnin kehittäminen
  2. Opiskelijahyvinvoinnin ja resilienssien tukemiseksi suunnitellun verkko-opintojakson toteutus
Muista, että olemme yhteisö, johon sinä kuulut – #korkeakoulutukee sinua!

Hankkeen yhteistyötahoja ovat KAMOn lisäksi Kajaanin ammattikorkeakoulu (KAMK), Metropolia ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu (OAMK), Oulun yliopisto, Turun ammattikorkeakoulu, Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (O’Diako), Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (TUO), Nyyti ry ja Diakonissalaitos / Vamos.

Lisätietoja hankkeesta:

Projektipäällikkö Leea Naamanka, leea.naamanka@diak.fi, 050 339 8910

Viestinnän asiantuntija Niina Mäenpää, niina.maenpaa@diak.fi, 040 507 6260

KAMOn toiminnanjohtaja Mira Nukari, mira.nukari@kamk.fi

#korkeakoulutukee #universitysupports