Opiskelijaedunvalvonta

Opiskelijakunta KAMO edustaa opiskelijoita Kajaanin ammattikorkeakoulussa ja sen päätöksenteossa. Opiskelijaedunvalvontaa toteutetaan yhteistyössä ammattikorkeakoulun, Kajaanin kaupungin ja SAMOKin kanssa. Tärkeässä koulutuspoliittisessa roolissa ovat opiskelijaedustajat ammattikorkeakoulun toimielimissä.

Opiskelijaedunvalvonta käsittelee mm. opetuksen toteuttamista, laadunvarmistusta, palautejärjestelmää, opintojen maksuttomuutta ja opiskelijoiden oikeusturvaa. KAMO pitää säännöllisesti yhteyttä ammattikorkeakoulun henkilökuntaan ja tekee tarvittaessa kannanottoja sekä antaa lausuntoja. Paikallisen vaikuttamistyön ohella KAMO osallistuu myös valtakunnalliseen koulutuspoliittiseen keskusteluun.

Edunvalvontatiimiin kuuluvat opiskelijaedunvalvonnasta ja opiskelijahyvinvoinnista vastaavat hallituksen jäsenet, hallituksen puheenjohtaja sekä KAMKin tiimien ja työryhmien opiskelijaedustajat. Opiskelijaedunvalvonnasta vastaava hallituksen jäsen toimii tiimin puheenjohtajana. Tiimin tarkoituksena on kuunnella opiskelijoiden mielipiteitä opiskeluun ja opiskelijaterveydenhuoltoon liittyvistä asioita sekä kuulla KAMKin työryhmien opiskelijaedustajien esille tuomia ajankohtaisia asioita.

Jos sinulla on kysyttävää vaikkapa opiskelijan oikeusturvasta tai koet tulleesi kohdelluksi väärin opinnoissasi, ota reilusti yhteyttä opiskelijakuntaan.

Lisätietoja