Edunvalvontatyö

Opiskelijakunta KAMO valvoo jäsentensä etuja sekä toimii yhdyssiteenä opiskelijoiden ja ammattikorkeakoulun sekä opiskelijoiden ja ympäröivän yhteiskunnan välillä. Edunvalvonnan tarkoituksena on taata opiskelijalle yhdenmukainen ja tasa-arvoinen asema niin opintojen kuin hyvinvoinnin suhteen.

Edunvalvonnan painopistealueina ovat erityisesti koulutus- ja sosiaalipoliittiset asiat. Lisäksi KAMO kiinnittää erityistä huomiota opiskelijoiden oikeusturvaan ja Kajaanin ammattikorkeakoulun omiin tutkinto­- sekä arviointisääntöihin.

Edunvalvonnan työkalut

Käytännön edunvalvontatyö tarkoittaa kannanottojen ja lausuntojen antamista, yhteistyöverkoston ylläpitämistä sekä opiskelijajäsenten valintaa eri toimielimiin, joissa päätetään ja valmistellaan opiskeluun liittyviä asioita.

Opiskelijaedustajat

Ammattikorkeakoululain mukaisesti KAMO edustaa KAMKin kaikkia opiskelijoita ja toimii KAMKin virallisena sopimuskumppanina opiskelijoita koskevissa asioissa. Strategisen kumppanuuden tarkoituksena on syventää KAMOn ja KAMKin välistä luottamuksellista yhteistyötä lainsäädännöllisiä tehtäviä syvemmälle.

KAMOn lakisääteisiin tehtäviin kuuluu myös opiskelijaedustajien nimeäminen ammattikorkeakoulun hallitukseen ja muihin monijäsenisiin toimielimiin. Nimeämisen suorittaa KAMOn edustajisto opiskelijajäsenten valinnasta annetun ohjesäännön mukaisesti. Muut nimeämiset suorittaa KAMOn hallitus.