Opiskelijahyvinvointi

KAMOn opiskelijahyvinvointivastaavan tarkoituksena on valvoa ja turvata Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijoiden hyvinvointia ja toimeentuloa.

Sosiaalipoliittinen toiminta, eli opiskelijahyvinvointi kattaa asiat, jotka koskevat opiskelijan opiskeluaikaista toimeentuloa, asumista, hyvinvointia, terveyttä sekä työllistymistä. Tärkeitä asioita ovat muun muassa opintotuki, asumiseen liittyvät asiat, opiskelijaterveydenhuolto ja turvallinen opiskeluympäristö.

KAMO pyrkii toiminnallaan parantamaan opiskelijoiden terveydenhuoltoa ja tasa-arvoa sekä ottamaan kantaa opintososiaalisiin asioihin. Opiskelijahyvinvoinnin päätehtävänä on opiskelijan hyvinvointi ja sen edistäminen eri keinoin. Opiskelijahyvinvointi-sektori huolehtii, valvoo, tiedottaa sekä tarvittaessa puuttuu edellä mainittujen asioiden epäkohtiin.

Toiminnasta vastaa hallituksen opiskelijahyvinvointivastaava. Toimintaa toteutetaan myös yhdessä hyvinvointituutorointi- ja KAMO Activities -vastaavan kanssa.

Lisätietoja