KV-tuutorointi

Kv-tuutorit vastaavat yhdessä ammattikorkeakoulun kanssa ulkomaalaisten opiskelijoiden vastaanotosta ja alkuperehdyttämisestä sekä auttavat käytännön asioiden hoitamisessa. Kv-tuutorin tehtävänä on auttaa ulkomaalaisia opiskelijoita luomaan sosiaalisia kontakteja ja sopeutumaan Suomeen sekä Kajaanin ammattikorkeakouluun. Ulkomaalaiset opiskelijat ovat erittäin kiinnostuneita tutustumaan suomalaisiin opiskelijoihin ja sitä kautta tutustumaan suomalaiseen kulttuuriin ja meidän toimintatapoihimme.

Kv-tuutorilta ei odoteta ihmeitä vaan käytännön neuvoja. Käytännössä kyse on ulkomaalaisten opiskelijoiden perehdyttämisestä arkipäiväisiin, sinulle itsellesi tuttuihin asioihin. Kouluenglannilla pärjää kv-tuutorina mainiosti - kv-tuutorina toimiminen on erinomainen mahdollisuus kehittää omaa käytännön kielitaitoasi!

Neuvoa ja tukea käytännön asioihin saat sekä KAMOn, että ammattikorkeakoulun kv-toimijoilta. KAMO järjestää yhteistyössä ammattikorkeakoulun kanssa kv-tuutoreille erillisen koulutuksen. Toimintaa suunnitellaan ja seurataan säännöllisissä kv-tuutoritiimissä. KAMOn kv-vastaavan, toiminnanjohtajan ja muiden kv-tuutorien kanssa. Palkinnoksi aktiivisesta kv-tuutoroinnista saat paitsi kohentuneen kielitaidon ja uusia ystäviä mutta myös opintopisteitä.

Lisätietoja