Tuutorikoulutukset

Peruskoulutus

KAMO järjestää vuosittain yhteistyössä ammattikorkeakoulun kanssa vertaistuutorikoulutuksen. Koulutus  on kolmipäiväinen ja tuutorikoulutukseen osallistuminen on yksi perusedellytys opiskelijatuutorina toimimiselle. Koulutus on maksuton opiskelijoille. Peruskoulutus järjestetään huhti-toukokuussa Joutenlammen kurssikeskuksessa (15 km Kajaanista). Kouluttajina toimivat vertaistuutorit, KAMOn toiminnanjohtaja, ammattikorkeakoulun henkilöstö ja tarvittaessa ulkopuoliset asiantuntijat. Koulutuksessa perehdytään mm. seuraaviin aihealueisiin:

  • opiskelijatuutoreiden perehdyttäminen vertaistuutorointiin
  • harjoitellaan ryhmätyö- ja esiintymistaitoja
  • suunnitellaan ryhmäytymisharjoitus, joka toteutetaan aloittaville opiskelijoille
  • luodaan hyvä yhteishenki vertaistuutoreiden kesken
  • käydään läpi opiskelijakuntaan ja ammattikorkeakouluun liittyvää tietoutta

Kv-tuutorikoulutus

Osa tuutoreista voi halutessaan erikoistua kv-tuutoreiksi. Kv-tuutorikoulutus järjestetään toukokuussa. Koulutus puolen päivän mittainen ja kouluttajina toimivat kv-tuutorit, opiskelijakunta ja ammattikorkeakoulun kv-suunnittelijat. Koulutuksen tavoitteena on luoda kv-tuutoreille hyvät valmiudet vastaanottaa ulkomaalaisia opiskelijoita ja auttaa heitä sopeutumaan uuteen opiskeluympäristöön. Koulutuksessa perehdytään myös kulttuurierojen merkitykseen ja pohditaan kv-tuutorointiin liittyviä eettisiä kysymyksiä

Kv-tuutorit vastaavat yhdessä opiskelijakunta KAMOn ja kv-toimiston kanssa ulkomaalaisten opiskelijoiden vastaanotosta ja alkuperehdytyksestä sekä auttavat käytännön asioiden hoitamisessa. Kv-tuutorin tehtävänä on myös auttaa ulkomaalaisia opiskelijoita luomaan sosiaalisia kontakteja ja sopeutumaan Suomeen ja Kajaanin ammattikorkeakouluun.

Kv-tuutorilta ei odoteta ihmeitä vaan käytännön neuvoja. Käytännössä kyse on ulkomaalaisten opiskelijoiden perehdyttämisestä sinulle itsellesi tuttuihin asioihin, kuten esimerkiksi asuntoasioiden järjestämiseen ja pankkiasioiden hoitamiseen. Kouluenglannilla pärjää kv-tuutorina mainiosti ja kv-tuutorina toimiminen on erinomainen mahdollisuus kehittää omaa käytännön kielitaitoasi!

Hyvinvointituutorikoulutus

Osa tuutoreista voi halutessaan erikoistua hyvinvointituutorointiin. Hyvinvointituutorikoulutus järjestetään toukokuussa ja se on puolen päivän mittainen.

Hyvinvointituutoroinnin tarkoituksena on aktivoida mahdollisimman monia ammattikorkeakoulun opiskelijoita liikkumaan omalla mieleisellä tavallaan, edistää heidän hyvinvointia ja jaksamistaan sekä ennaltaehkäistä syrjäytymistä. Hyvinvointituutorointiin koulutetaan mukaan opiskelijatuutoreita joka alalta. Alan hyvinvointituutorit järjestävät oman alan opiskelijoille helposti lähestyttäviä liikuntatempauksia ja -päiviä. Hyvinvointituutorit osallistuvat myös ammattikorkeakoulun liikunta- ja hyvinvointihankkeisiin.