Vaalit

Täältä löydät kaiken oleellisen tiedon tämän vuoden edustajistovaaleista.

Opiskelijakunta KAMOn edustajisto valitaan vaaleilla joka syksy. Edustajiston toimikausi on yksi kalenterivuosi. Edustajistovaalissa valitaan opiskelijakunnan edustajistoon kaksikymmentäyksi (21) edustajaa ja kaksikymmentäyksi (21) varajäsentä. Äänioikeus on ainoastaan opiskelijakunnan jäsenvelvoitteen suorittaneilla opiskelijakunnan varsinaisilla jäsenillä (voimassa oleva opiskelijakortti).

Edustajiston keskeisimpiin tehtäviin kuuluu päättää opiskelijakunnan talousarviosta ja toimintasuunnitelmasta sekä valita opiskelijaedustajat erilaisiin työryhmiin ja vaikuttamispaikkoihin. Edustajisto valitsee heti ensimmäisessä kokouksessaan (järjestäytymiskokouksessa) keskuudestaan edustajiston puheenjohtajan sekä varapuheenjohtajan. Järjestäytymiskokouksessa valitaan myös seuraavan vuoden hallituksen puheenjohtaja sekä muut hallituksen jäsenet.

 

Äänestäminen

Ehdokkaat

Tulokset

Materiaalit