Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

044 986 4455 kamo@kamk.fi

Äänestäminen

Edustajistovaali järjestetään 8.11.2017 kello 9.00 – 14.00. Äänestys tapahtuu paperilipuin. Varsinaisena äänestyspäivänä äänestyspaikat ovat rakennus TAITO 1 / pääaula, rakennus TAITO 2 / pääaula ja rakennus TIETO 2 / pääaula.

Äänioikeutettuja edustajistovaaleissa ovat kaikki äänestyksen alkamiseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneet ja läsnäolevaksi opiskelijaksi ilmoittautuneet opiskelijakunnan jäsenet.

Ennakkoäänestys järjestetään sähköisenä äänestyksenä 27.10.2017 klo 8.00 – 3.11. klo 16.00. Sähköisen ennakkoäänestyksen linkki lähetetään jäsenten viralliseen KAMK-sähköpostiin ennakkoäänestyksen alkuun mennessä. Äänioikeutta voi käyttää vain yhden kerran. Ennakkoon äänestäneet merkitään varsinaisen vaalipäivän äänestysluetteloon.

Tradenomi- ja insinööriopiskelijat äänestävät varsinaisena äänestyspäivänä rakennuksessa TAITO 1.

Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajaopiskelijat äänestävät varsinaisena äänestyspäivänä rakennuksessa TAITO 2.

Liikunnanohjaaja- ja restonomiopiskelijat äänestävät varsinaisena äänestyspäivänä rakennuksessa TIETO 2.

Miksi edustajistovaalissa kannattaa äänestää? Edustajistovaalit ovat opiskeluaikasi tärkeimmät vaalit. Edustajistoon valitaan henkilöt, jotka päättävät opiskelijakunnan asioista ja vaikuttavat osaltaan siihen, millainen sinun opiskeluaikasi ammattikorkeakoulussa on ja millaisia palveluja opiskelijakunta sinulle tarjoaa. Edustajisto tekee myös yhteistyötä ammattikorkeakoulun kanssa ja pyrkii tätä kautta rakentamaan parempaa huomista juuri sinulle!

Edustajistovaalit eivät onnistu ilman aktiivisia äänestäjiä. Käytä siis äänioikeuttasi ja äänestä parhaiten omia etujasi ajava ehdokas edustajistoon! Kukaan ei taatusti tee sitä puolestasi!