Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

044 986 4455 kamo@kamk.fi

Ehdokkaat

Ehdolleasettuminen on käynnissä!

"Jokainen äänioikeutettu on vaalikelpoinen edustajiston jäseneksi". Tämä tarkoittaa sitä, että ehdolle voit asettua, jos sinulla on voimassa oleva opiskelijakortti.

Ehdolle voi asettua täyttämällä ja jättämällä erillisen ehdolleasettumislomakkeen. Ehdokkaat voivat asettua ehdolle sitoutumattomana tai halutessaan muodostaa vaaliliiton yhdessä muiden ehdokkaiden kanssa. Vaaliliiton perustamista varten on täytettävä vaaliliiton perustamisasiakirja. Vaaliliitto on yhden tai useamman ehdokkaan muodostama ryhmä, jonka saadut äänet lasketaan ehdokkaiden hyväksi. Vaaliliitolle on nimettävä edustaja, joka voi toimia myös ehdokkaana. Ehdokas ei voi olla ehdolla useammassa kuin yhdessä (1) vaaliliitossa.

Ehdolleasettumislomakkeet ja vaaliliiton perustamisasiakirjat jätetään KAMOn toimistolle ennen ehdolleasettumisajan päättymistä. Ehdolleasettumisaika päättyy perjantaina 11.10.2019 kello 14.00. Tarvittavat lomakkeet ehdolleasettumiseen sekä vaaliliittojen perustamiseen löydät KAMOn toimistolta, Kaffé Tauosta sekä nettisivujen materiaalipankista.