Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

044 986 4455 kamo@kamk.fi

Tulokset

Ehdokkaita oli yhtä paljon tai vähemmän kuin vaalissa valittavia. Näin ollen keskusvaalilautakunta totesi, että kaikki ehdokkaat ovat tulleet valituksi Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan edustajistoon. Edustajisto muodostettiin ilman vaaleja.

Tässä vuoden 2020 Edustajisto – onnea kaikille valituille!
Kokoonpano ja valtasuhteet voivat muuttua vuoden aikana.

KAMOn edustajisto 2020 / valitut:

Bruhn Vera, Liikunta

Hietamäki Markku, Tietojenkäsittely

Karjalainen Saara, Hoitotyö

Repo Samuli, Tieto- ja viestintätekniikka

Tolonen Noora, Liikunta

Vo Nhi, Hoitotyö

Väisänen Juho, Liiketalous