Tulokset

Ehdokkaita oli yhtä paljon tai vähemmän kuin vaalissa valittavia. Näin ollen keskusvaalilautakunta totesi, että kaikki ehdokkaat ovat tulleet valituksi Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan edustajistoon. Edustajisto muodostettiin ilman vaaleja.

Tässä vuoden 2022 Edustajisto – onnea kaikille valituille!

Forsten Salla, liiketalous

Halonen Timo, tietojenkäsittely

Hietanen Senja, matkailu

Ikävalko Oskari, tieto- ja viestintätekniikka

Isoaho Katariina, matkailu

Kaartinen Oskari, liiketalous

Koivu Aleksi, tieto- ja viestintätekniikka

Korhonen Aleksi, kone- ja kaivostekniikka

Loikkanen Nelli, matkailu

Mansikka Emil, tieto- ja viestintätekniikka

Montonen Samuel, tieto- ja viestintätekniikka

Niskanen Taneli, tietojenkäsittely

Nisonen Mikko, liiketalous

Pyrrö Anton, tietojenkäsittely

Rainto Juha, tieto- ja viestintätekniikka

Syynimaa Santeri, liikunta

Tanskanen Joonas, tietojenkäsittely

Vuoden 2022 edustajisto järjestäytyy 23.11.2021 järjestäytymiskokouksessaan. Järjestäytymiskokouksessa valitaan edustajiston puheenjohtaja sekä varapuheenjohtaja vuodelle 2022. Kokoonpano ja valtasuhteet voivat muuttua vuoden aikana.