Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

044 986 4455 kamo@kamk.fi

Tulokset

Ehdokkaita oli yhtä paljon tai vähemmän kuin vaalissa valittavia. Näin ollen keskusvaalilautakunta totesi, että kaikki ehdokkaat ovat tulleet valituksi Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan edustajistoon. Edustajisto muodostettiin ilman vaaleja.

Tässä vuoden 2019 Edustajisto – onnea kaikille valituille!
Kokoonpano ja valtasuhteet voivat muuttua vuoden aikana.

KAMOn edustajisto 2019 / valitut
KAMO’s representatives 2019 / elected

Nimi / Name
Heikkinen Tuomas, liiketalous
Hietamäki Markku, tietojenkäsittely
Honkanen Aino, tieto- ja viestintätekniikka
Kaikkonen Harri, tieto- ja viestintätekniikka
Karjalainen Saara, hoitotyö
Karvonen Milla, liiketalous
Kumpulainen Markku, liiketalous
Kupiainen Kim, tietojenkäsittely
Laeslehto Miika, kone- ja kaivostekniikka
Lindqvist Niko, tieto- ja viestintätekniikka
Palonen Essi, matkailu
Remes Matti, kone- ja kaivostekniikka
Repo Samuli, tieto- ja viestintätekniikka
Roivainen Erkki, liiketalous
Seppänen Eetu, kone- ja kaivostekniikka
Sorvo Susanna, hoitotyö
Still Roosa, matkailu
Uuttera Roosa, matkailu