Hallitus

Edustajisto valitsee opiskelijakunnan hallituksen puheenjohtajan ja 4 - 7 jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sopii keskinäisestä työnjaosta. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Hallitus edustaa opiskelijakuntaa ja käyttää hallinto- ja toimeenpanovaltaa. Hallituksen sihteerinä toimii opiskelijakunnan toiminnanjohtaja.

Hallituksen kokoonpano 1.6.2022 alkaen