Hyvinvointituutorointi

Hyvinvointituutoroinnin tarkoituksena on aktivoida mahdollisimman monia ammattikorkeakoulun opiskelijoita liikkumaan omalla mieleisellä tavallaan, edistää heidän hyvinvointia ja jaksamistaan sekä ennaltaehkäistä syrjäytymistä. Hyvinvointituutorointiin koulutetaan mukaan opiskelijatuutoreita joka alalta. Alan hyvinvointituutorit järjestävät oman alansa opiskelijoille helposti lähestyttäviä liikunta- sekä hyvinvointitempauksia ja -päiviä.

Hyvinvointituutorivastaava järjestää säännöllisin väliajoin hyvinvointituutoritapaamisia. Hyvinvointituutorit osallistuvat myös ammattikorkeakoulun liikunta- ja hyvinvointihankkeisiin.

Lisätietoja