Vertaistuutorointi

Tuutoritoimintaan rekrytoidaan vuosittain 40 - 50 uutta toimijaa. Tuutoriksi voi hakea jokainen opiskelijakunta KAMOn jäsen, joka tuntee mielenkiintoa vertaisohjaukseen. Tuutorirekry suoritetaan vuosittain helmikuun aikana ja valitut koulutetaan huhti-toukokuussa.

Tuutorin toimikausi on yhden tai kahden lukuvuoden mittainen. Aktiivisesta toiminnasta tuutorit saavat opintopisteitä. Lisäksi tuutorit saavat yhtenäiset paidat, jotka toimivat samalla tuutoreiden tunnusmerkkinä uusille opiskelijoille. KAMO palkitsee aika ajoin opiskelijatuutoreita aktiivisesta toiminnastaan.

Opiskelijatuutoroinnilla eli vertaistuutoroinnilla tarkoitetaan opiskelijan toiselle opiskelijalle suorittamaa ohjausta. Opiskelijatuutorointi on aktiivisinta opiskelun alkuvaiheessa, jolloin tuutorit ovat vastaanottamassa uusia opiskelijoita heidän ensimmäisinä opiskelupäivinään, mutta KAMO pyrkii toteuttamaan koko opiskeluajan kestävää tuutorointia, sillä opiskelijoiden ohjaustarve muuttuu opiskelujen edetessä. Opiskelijatuutori toimii yhteistyössä opettajatuutoreiden kanssa tuoden opiskelijan näkökulmaa ohjaukseen.

Osa opiskelijatuutoreista toimii markkinointituutoreina esitellen ammattikorkeakoulua ja omaa koulutusohjelmaansa erilaisissa tilaisuuksissa. Ulkomaalaisten opiskelijoiden tuutoreita kutsutaan kv-tuutoreiksi ja heidän toimenkuvaansa kuuluu ulkomaalaisten opiskelijoiden tutustuttaminen Kajaanin ammattikorkeakouluun ja suomalaiseen kulttuuriin ja tapoihin. Hyvinvointituutorit toteuttavat liikunta- ja hyvinvointitapahtumia opiskelijoille.

Jokaisella ammattikorkeakoulun koulutusalalla on tuutorivastaava, joka toimii oman koulutusohjelmansa tuutoreiden yhteyshenkilönä. Tuutorivastaava toimii lisäksi oman koulutusohjelmansa edustajana tuutoritiimissä.

Lisätietoja