KAMO Activities

KAMO Activitiesin tarkoitus on edesauttaa Kajaanin Ammattikorkeakoulussa opiskelevien opiskelijoiden kulttuureja kohtaamaan erilaisten säännöllisesti järjestettävien tapahtumien ja ajanvietteiden avulla. KAMO Activities –toiminnan tarkoituksena on tuottaa ja järjestää monipuolisesti vapaa-ajantapahtumia sekä suomalaisille opiskelijoille, että ulkomaalaisille opiskelijoille.

Ulkomaalaisten opiskelijoiden näkökulmasta tarkoituksena on tutustuttaa heidät suomalaiseen kulttuuriin ja ympäristöön. Yhteisien tapahtumien järjestämisellä edesautetaan ulkomaalaisten opiskelijoiden tutustumista ja integroitumista suomalaisiin opiskelijoihin.

Suomalaisen opiskelijan näkökulmasta taas tarkoituksena on edesauttaa suomalaisten opiskelijoiden kotikansainvälistymistä tarjoamalla heille mahdollisuuksia viettää aikaa ulkomaalaisten opiskelijoiden kanssa. Tavoitteena tutustua vieraisiin kulttuureihin sekä harjaannuttaa kielitaitoa.

KAMOn vapaa-ajan toiminnan ja hyvinvointituutoroinnin tarkoituksena on lisätä viihtyvyyttä ja vapaa-ajan aktiviteetteja. Toimintaa suunnitellaan hyvinvointitiimissä, johon kuuluvat KAMO Activities -vastaava, hyvinvointituutorivastaava ja opiskelijahyvinvointi vastaava. Tiimi suunnittelee ja ideoi vapaa-aikaan ja opiskelijan hyvinvointiin liittyviä tapahtumia.

Opiskelijoiden päivittäisiä liikuntapalveluita koordinoi hyvinvointituutorivastaava. KAMO järjestää erilaisia liikunta- ja hyvinvointitapahtumia opiskelijoille. KAMO Activites -vastaava suunnittelee ja toteuttaa monia tempauksia ja illanviettoja.

Erilaisia ideoita ja haasteita otetaan vastaan. Ota reilusti yhteyttä, jos haluat tulla mukaan suunnittelemaan ja toteuttamaan vapaa-aikaan liittyviä tapahtumia ja tempauksia.

Lisätietoja