Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

044 986 4455 kamo@kamk.fi

Edustajistovaali tulee!

Ehdokasasettelu on päättynyt!

Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan edustajistovaalin ehdokasasettelu on päättynyt ja keskusvaalilautakunta on kokouksessaan 8.10.2020 hyväksynyt ehdokkaat ja vaaliliitot, äänestysnumerot ja vahvistanut vaalien ehdokasluettelon.

 

Vaaleissa on ehdolla 26 ehdokasta. Ehdokkaat edustavat yhtä vaaliliittoa ja vaaliliittoon sitoutumattomia.

 

Edustajistovaalissa valitaan opiskelijakunnan edustajistoon kaksikymmentäyksi (21) edustajaa ja kaksikymmentäyksi (21) varajäsentä. Äänioikeutettuja edustajistovaaleissa ovat kaikki äänestyksen alkamiseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneet ja läsnäolevaksi opiskelijaksi ilmoittautuneet opiskelijakunnan jäsenet.

 

Vaaliluettelon äänioikeutetuista voi tarkistaa KAMOn toimistolla (Ketunpolku 1) 19.10. – 20.10.2020 välisenä aikana. Keskusvaalilautakunnalle osoitetut oikaisuvaatimukset on jätettävä KAMOn toimistolle 21.10.2020 kello 12.00 mennessä.

 

Ennakkoäänestys järjestetään sähköisenä äänestyksenä 28.10.2020 klo 8.00 – 30.10. klo 23.59. Sähköisen ennakkoäänestyksen linkki lähetetään jäsenten viralliseen KAMK-sähköpostiin ennakkoäänestyksen alkuun mennessä. Äänioikeutta voi käyttää vain yhden kerran. Ennakkoon äänestäneet merkitään varsinaisen vaalipäivän äänestysluetteloon.

 

Edustajistovaali järjestetään 4.11.2020 kello 9.00 – 14.00. Äänestys tapahtuu paperilipuin. Varsinaisena äänestyspäivänä äänestyspaikka on:

 

  • Rakennus TIETO 1, Kaffé Tauon aulatila

 

Varsinaisena äänestyspäivänä kaikki opiskelijat äänestävät rakennuksessa TIETO 1, osoitteessa Ketunpolku 1, Kaffé Tauko.

 

Miksi edustajistovaalissa kannattaa äänestää? Edustajistovaalit ovat opiskeluaikasi tärkeimmät vaalit. Edustajistoon valitaan henkilöt, jotka päättävät opiskelijakunnan asioista ja vaikuttavat osaltaan siihen, millainen sinun opiskeluaikasi ammattikorkeakoulussa on ja millaisia palveluja opiskelijakunta sinulle tarjoaa. Edustajisto tekee myös yhteistyötä ammattikorkeakoulun kanssa ja pyrkii tätä kautta rakentamaan parempaa huomista juuri sinulle!

 

Edustajistovaalit eivät onnistu ilman aktiivisia äänestäjiä. Käytä siis äänioikeuttasi ja äänestä parhaiten omia etujasi ajava ehdokas edustajistoon! Kukaan ei taatusti tee sitä puolestasi! KAMO toivottaa kaikille ehdokkaille tasapuolisesti onnea ja intoa vaalityöhön!