Kannanotto: KAMKin henkilökunnan salivuorot

Kajaanin Ammattikorkeakoulu on hiljattain linjannut, että ammattikorkeakoulun henkilökunnalle otetaan käyttöön omat kuntosalivuorot 1.12.2023 alkaen. Vuorot ovat maanantaisin klo 18.00 – 19.00, keskiviikkoisin klo 16.00 – 17.00 ja lauantaisin klo 10.00 – 12.00. Ammattikorkeakoulun puolelta asiasta ei ole tiedotettu opiskelijoita, vaan tiedottamisesta on vastannut opiskelijaliikuntapalveluista vastaavaa KaMove.

Kyseinen päätös on monestakin näkökulmasta ongelmallinen.

Opiskelijat, joiden talous on ollut muutenkin viime aikoina kansallisena puheen- ja huolenaiheena, maksavat kuntosalin käytöstä puolivuosittain, kun taas henkilökunnalle kuntosalin käyttö on maksutonta. Herää kysymys, onko oikeuden- ja tarkoituksenmukaista rajata salin käyttöoikeus ainoastaan henkilökunnalle tiettyinä aikoina viikosta ja täten eriarvottaa opiskelijoita ja henkilökuntaa?

Liikunta on yksi hyvinvoinnin ja jaksamisen kulmakivistä. Olisi erityisen tärkeää tarjota opiskelijoille, jotka joutuvat raskaiden opintojen lisäksi usein käymään töissä taatakseen toimeentulonsa, mahdollisimman helppo ja joustava pääsy kuntosalille. Kuntosali on opiskelijoilta pois käytöstä ohjaus- ja opetuskäyttöön varaamisten aikana sekä kaupungin varausvuorolla. Nyt tehty linjaus sulkee opiskelijoilta viikosta vielä useamman mahdollisen aikaikkunan yksilön hyvinvoinnin ja kunnon ylläpitämiselle sekä edistämiselle.

Kajaanin Ammattikorkeakoulun visio on ”Pieni suuri korkeakoulu”. Ammattikorkeakoulun strategiassa KAMK’30 määritellään strategisia tavoitteita. Ensimmäinen strateginen tavoite on vetovoimainen ja hyvinvoiva korkeakouluyhteisö, jossa ”opiskelijat tunnistavat hyvän oppimiskokemuksen sekä välittämisen ilmapiirin” sekä jossa ”viestimme yhdessä ja läpinäkyvästi”.

Nyt tehty linjaus on ristiriidassa sekä Kajaanin Ammattikorkeakoulun vision, että strategian kanssa. Linjauksesta ei ole keskusteltu opiskelijoiden kanssa, siitä on viestitty yksisuuntaisesti eikä se erityisemmin luo opiskelijoille tunnetta välittämisen ilmapiiristä. ”Pieni suuri korkeakoulu” -visiona luo kuvan ammattikorkeakoulusta, joka on tiivis yhteisö sekä opiskelijoiden, että opettajien puolesta. Koulusta, jossa kaikki puhaltavat yhteen hiileen ja myös käyvät kuntosalilla yhteisillä vuoroilla.

Edellä mainittuihin seikkoihin vedoten toivomme, että Kajaanin Ammattikorkeakoulu harkitsee uudelleen päätöstä henkilökunnan erillisistä kuntosalivuoroista. Näin olisimme askeleen lähempänä yhteistä tavoitettamme ja visiotamme ”Pienestä suuresta korkeakoulusta”.

 

Opiskelijakunta KAMO

Taneli Niskanen
Hallituksen puheenjohtaja

Juho Hyvärinen
Hallituksen varapuheenjohtaja