Korkeakoulu tukee! 11 organisaatiota urakoi parempaa opiskelijahyvinvointia suurhankkeessa – mukana 36.200 opiskelijaa

OHJY-hanke

11 korkeakoulua, opiskelijakuntaa ja järjestöä ovat käärineet hihat opiskelijoiden mielenterveyden ja jaksamisen tukemiseksi. Ohjauksella hyvinvointia (OHJY) -hanke haastaa myös opiskelijat mukaan laittamaan hyvinvointinsa etusijalle some-kampanjassa.

Etäopiskelu ja -työskentely tulivat kertarysäyksellä osaksi arkeamme pandemian myötä. Muutos on voinut olla musertava erityisesti opiskelijoille, jotka ovat joutuneet selviytymään uudessa ja ainutkertaisessa elämänvaiheessa verkkoyhteisöllisyyden voimin.

  • Jo ennen etäopiskeluun siirtymistä monilla korkeakouluopiskelijoilla on ollut haasteita jaksamisen, elämänhallinnan ja mielenterveyden kanssa, ja pandemian vaikutuksesta haaste on syventynyt entisestään, toteaa projektipäällikkö Leea Naamanka Diakista.

Opiskelijoiden hyvinvointiin on panostettu pandemian aikana ja sen jälkimainingeissa monissa korkeakouluissa osana perustoimintaa. Lisäksi toimeen on nyt ryhdytty laajalla hankeyhteistyöllä, jossa on mukana 11 korkeakoulua, opiskelijajärjestöä tai muuta järjestökumppania. Ohjauksella hyvinvointia (OHJY) -hanke tavoittaa jopa 36.200 opiskelijaa. Opetus- ja kulttuuriministeriön varoin toteutettavan hankkeen yhteisbudjetti on jopa 808 500 euroa.

  • Kunnianhimoisena tavoitteenamme on Suomen hyvinvoivimmat opiskelijat vuonna 2023. Astelemme tätä kohti monin, konkreettisin toimin sekä kehittämällä pitkäjänteistä opiskelijahyvinvoinnin mallia, Naamanka kertoo.

Opiskelija, sinut on haastettu

Hankkeessa on jo kehitetty useita matalan kynnyksen palveluita opiskelijoille, kuten kuraattoripäivystyksiä Discordissa ja etuutorointia osana opiskelijoiden vertaisohjausta.  Osa tukitoimista on oppilaitoskohtaisia ja osaa kehitetään yhdessä laajan verkoston kanssa.

Käytännönläheisten ja opiskelijan arjessa näkyvien uusien tukimuotojen tarjoamisen lisäksi hankkeen keskeinen tavoite on myös luoda korkeakouluille opiskelijahyvinvoinnin malli. Malli on monistettavissa oppimisen erilaisiin toimintaympäristöihin ja käytettävissä myös muissa kuin hankkeessa mukanaolevissa korkeakouluissa.

  • Keskeistä on mallin yhteiskehittäminen opiskelijoiden kanssa. Mallin ytimessä on opiskelu- ja elämänhallintataitojen vahvistamisen ja yksinäisyyden vähentämisen toimet, jotka viedään korkeakoulujen arkeen, sanoo lehtori Teija Rautiola Metropolia Ammattikorkeakoulusta.

Katse myös henkilöstöön

Opiskelijoiden ohella korkeakoulujen henkilöstö on hankkeen keskeinen kohderyhmä ja voimavara. Henkilöstölle kehitetään käytännön työkaluja ja materiaalia, joiden avulla he voivat tukea opiskelijoiden hyvinvointia sekä vahvistaa opiskelijoiden yhteisöllisyyttä korkeakouluissa.

  • Tarjoamme henkilöstölle koulutusta jaksamisesta, opiskelu-uupumuksen tunnistamisesta sekä opiskelijan tukemisesta. Henkilöstön mielenterveysosaamista tukemalla tuemme myös opiskelijaa – osaava henkilöstö tunnistaa tukea tarvitsevan ja osaa ohjata häntä eteenpäin, sanoo asiantuntija Päivi Kohta Nyyti ry:stä.

Ohjauksella hyvinvointia (OHJY) hanketta hallinnoi Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak). Osatoteuttajina ovat mukana korkeakouluista Kajaanin ammattikorkeakoulu (Kamk), Metropolia Ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu (Oamk), Oulun yliopisto ja Turun ammattikorkeakoulu sekä opiskelijakunnista Opiskelijakunta KAMO, Opiskelijakunta O’Diako ja Opiskelijakunta TUO sekä järjestökumppaneista Nyyti Ry ja Diakonissalaitos / Vamos nuoret. Hanke saa rahoitusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Hankkeen toiminta-aika on 6.4.2021–31.12.2023.

  • Hankkeen verkkosivut korkeakoulutukee.fi
  • Seuraa somessa #korkeakoulutukee ja #universitysupports
  • Osallistu hyvinvointihaasteeseen 30.9.–5.10. Instagramissa @korkeakoulutukee

Lisätietoja