Tuutorihaku on alkanut!

Me haluamme SINUT vertaistuutoriksi!

MIKÄ IHMEEN VERTAISTUUTORI?

Vertaistuutoroinnilla tarkoitetaan opiskelijoiden keskinäistä ohjaustoimintaa. Vertaistuutorointi on koko opiskeluajan kestävää toimintaa. Opiskelijatuutoriksi voivat hakea 1. tai 2. vuoden opiskelijat. Tehtävä on luottamustehtävä. Se edellyttää opiskelijalta vastuullisuutta, sitoutumista ammattikorkeakoulun ja opiskelijakunnan tavoitteisiin ja toimintaperiaatteisiin sekä luottamuksellista ja tasapuolista suhtautumista kaikkiin opiskelijoihin (ote Vertaistuutorin opasvihkosta 2019).

TUUTOROINNIN TARKOITUS JA ERIKOISTUMISMAHDOLLISUUDET

Vertaistuutorina SINÄ pääset auttamaan aloittavia opiskelijoita tutustumaan uuteen ympäristöön, opintoihin sekä kanssaopiskelijoihin. Pääset mukaan huipputiimiin ja suunnittelemaan sekä järjestämään kaikkea kivaa! Saat mahdollisuuden vaikuttaa ja tehdä tapahtumista entistäkin parempia, juuri sinun panostasi kaivataan! Lisäksi tapaat seuraavan lukuvuoden uudet opiskelijat mahdollisesti jo pääsykokeissa ja pääset tutustumaan uusiin loistotyyppeihin.

Voit halutessasi erikoistua KV-tuutorointiin tai hyvinvointituutorointiin.

KV-tuutorit ja Student Buddyt vastaavat yhdessä Opiskelijakunta KAMOn ja KAMKin KV-toimiston kanssa ulkomaalaisten opiskelijoiden vastaanotosta ja alkuperehdytyksestä sekä auttavat käytännön asioiden hoitamisessa. KV-tuutorin tehtävänä on myös auttaa ulkomaalaisia opiskelijoita luomaan sosiaalisia kontakteja ja sopeutumaan Suomeen ja Kajaanin ammattikorkeakouluun. KV-tuutorilta ei odoteta ihmeitä vaan käytännön neuvoja. Käytännössä kyse on ulkomaalaisten opiskelijoiden perehdyttämisestä sinulle itsellesi tuttuihin asioihin, kuten esimerkiksi asuntoasioiden järjestämiseen ja pankkiasioiden hoitamiseen. Kouluenglannilla pärjää KV-tuutorina mainiosti ja KV-tuutorina toimiminen on erinomainen mahdollisuus kehittää omaa käytännön kielitaitoasi! KAMOn KV-vastaava järjestää säännöllisin väliajoin KV-tuutori tapaamisia.

Hyvinvointituutoroinnin tarkoituksena on aktivoida mahdollisimman monia ammattikorkeakoulun opiskelijoita liikkumaan omalla mieleisellä tavallaan, edistää heidän hyvinvointiansa eri osa-alueilla, parantaa heidän jaksamistaan sekä ennaltaehkäistä syrjäytymistä. Hyvinvointituutorointiin koulutetaan mukaan opiskelijatuutoreita joka alalta. Hyvinvointituutorit järjestävät opiskelijoille helposti lähestyttäviä liikunta- ja hyvinvointitempauksia. Hyvinvointituutorit osallistuvat myös lajikokeiluiden suunnitteluun yhdessä hyvinvointituutorivastaavan kanssa sekä voivat halutessaan suunnitella ja organisoida kerhotoimintaa. Hyvinvointituutorivastaava järjestää säännöllisin väliajoin hyvinvointituutoritapaamisia. Hyvinvointituutorit osallistuvat myös ammattikorkeakoulun mahdollisiin liikunta- ja hyvinvointihankkeisiin.

MITEN HAEN MUKAAN TUUTORITOIMINTAAN?

Lähetä liitteenä oleva lomake tai vapaamuotoinen hakemus ja kuvallinen CV osoitteeseen tuutoriksi@kamk.fi erillisenä liitteenä. Voit myös käydä täyttämässä hakemuslomakkeen KAMOn toimistolla tai Kaffé Tauossa (tulosta CV hakemuksesi liitteeksi).

 Kerro hakemuksessasi nimesi, ryhmätunnuksesi, puhelinnumerosi, syntymäaikasi, sekä oletko Opiskelijakunta KAMOn jäsen.

Perustele hakemuksessasi AINAKIN: miksi juuri SINÄ haluat vertaistuutoriksi, mitä odotuksia sinulla on tuutorina toimimisesta ja riittääkö aikasi ja mielenkiintosi toimia tuutorina. Kerro myös oletko lähdössä vaihtoon / harkitsetko lähtöä vaihtoon ensi syksynä tai seuraavana keväänä. Muistathan, että arvostamme oman näköisiä hakemuksia. Kerro myös oletko kiinnostunut KV-tuutoroinnista tai hyvinvointituutoroinnista. Vertaistuutoriksi valinnan perusedellytyksenä on, että omat opintosi ovat edenneet suunnitellusti ja olet Opiskelijakunta KAMOn jäsen.

TUUTORIKOULUTUS

Mikäli maailmantilanne sallii, tuutorikoulutus järjestetään Kajaanissa Joutenlammella / Kajaanin ammattikorkeakoululla 6. – 8.5.2023. Koulutus on ILMAINEN, mutta pakollinen (= osallistuminen koulutukseen vähintään kahtena kokonaisena päivänä) toimiaksesi tuutorina. Erikoistumiskoulutukset järjestetään erillisenä ajankohtana huhti-toukokuussa. Tuutorikoulutuksesta vastaa Opiskelijakunta KAMO yhteistyössä Kajaanin ammattikorkeakoulun kanssa.

HAKUAIKA

Hakuaika päättyy keskiviikkona 22.2.2023 klo 14.00. Opiskelijakunta KAMO ja Kajaanin ammattikorkeakoulu tekevät valinnat uusista tuutoreista. Osa hakijoista pyydetään pienryhmähaastatteluun myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana (viikko 9 tai 11). Tarkkailethan sähköpostiasi asian tiimoilta.

Lisätietoja antaa tuutoriasioiden vastuuhenkilö Mira Nukari ja KAMOn tuutorivastaava Hanna Tsutsunen.