Uusi hallituksen jäsen valittu

Opiskelijakunta KAMOn edustajisto valitsi ylimääräisessä kokouksessaan 14.9.2021 uudeksi hallituksen jäseneksi Juha Rainton. Hallitus järjestäytyi uudelleen 15.9.2021.

Hallituksen kokoonpano loppuvuodelle 2021:

Hallituksen puheenjohtaja:
Kati Huhtala, matkailu

Hallituksen jäsenet:
Senja Hietanen, matkailu – Varapuheenjohtaja, Opiskelijaedunvalvonta
Emma Hirsimäki, matkailu – Kansainväliset asiat
Jonne Häyrynen, hoitotyö – Tuutoriasiat
Riina-Sisko Kestikievari, liikunta – Hyvinvointituutorointi
Aleksi Korhonen, kone- ja kaivostekniikka – KAMO Activities
Juha Rainto, tieto- ja viestintätekniikka – Markkinointi ja viestintä
Alisa Virkki, liikunta – Opiskelijahyvinvointi