Vaalikuulutus: Edustajistovaali

Lähde ehdolle KAMOn edustajistoon!

Kiinnostaako opiskelijakuntatoiminta toiminta? Haluatko päästä vaikuttamaan?

 

Ehdolle asettumisaika Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan edustajistovaaliin alkaa keskiviikkona 25.9.2019 ja päättyy perjantaina 11.10.2019 klo 14.00. Edustajiston työkieli on suomi.

 

Edustajistovaaleissa valitaan opiskelijakunnan edustajistoon kaksikymmentäyksi (21) edustajaa ja kaksikymmentäyksi (21) varajäsentä. Vaalikelpoisia ovat kaikki äänioikeutetut Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan jäsenet. Äänioikeus on ainoastaan opiskelijakunnan jäsenvelvoitteen suorittaneilla opiskelijakunnan varsinaisilla jäsenillä.

 

Ehdolle asettuminen tapahtuu erillisellä ehdolleasettumislomakkeella. Ehdokkaat voivat halutessaan muodostaa vaaliliiton, jota varten on täytettävä vaaliliiton perustamisasiakirja. Vaaliliitto on yhden tai useamman ehdokkaan muodostama ryhmä, jonka saadut äänet lasketaan ehdokkaiden hyväksi. Vaaliliiton jäsenet opiskelevat usein samalla koulutusalalla tai omaavat samansuuntaisia mielipiteitä ja / tai ajatuksia. Vaaliliitolle on nimettävä edustaja, joka voi toimia myös ehdokkaana. Vaaliliiton nimi ei saa loukata kenenkään henkilökohtaisia oikeuksia, olla kaupallinen tai muuten sopimaton. Ehdokas ei voi olla ehdolla useammassa kuin yhdessä (1) vaaliliitossa.

 

Vaaliasiakirjoja saa KAMOn toimistolta, Ketunpolku 1, normaalina aukioloaikana sekä Kaffé Tauosta ja KAMOn nettisivuilta. Ehdokasasettumisasiakirjat ja vaaliliiton perustamisasiakirjat on jätettävä KAMOn toimistolle (rakennus Tieto 1, tila TI11L119) 11.10.2019 klo 14.00 mennessä.

 

Edustajistovaali järjestetään 6.11.2019 kello 9.00 – 14.00. Äänestys tapahtuu paperilipuin. Ennakkoäänestyksestä ilmoitetaan ehdokasluettelon julkaisun yhteydessä. Ennakkoäänestys on sähköinen.

 

Vaaliluettelon äänioikeutetuista voi tarkistaa KAMOn toimistolla, Ketunpolku 1,

21. – 22.10.2019 välisenä aikana. Keskusvaalilautakunnalle osoitetut oikaisuvaatimukset on jätettävä KAMOn toimistolle 23.10.2019 kello 12.00 mennessä.

 

Varsinaisena äänestyspäivänä äänestyspaikka on:

• Rakennus TIETO 1, Kaffé Tauko

 

Varsinaisena äänestyspäivänä kaikki opiskelijat äänestävät rakennuksessa TIETO 1, osoitteessa Ketunpolku 1, Kaffé Tauko.

 

Lisätietoja antaa keskusvaalilautakunnan sihteeri Mira Nukari (mira.nukari(at)kamk.fi).

KESKUSVAALILAUTAKUNTA