Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

044 986 4455 kamo@kamk.fi

Vaalikuulutus KAMK Oy:n hallitukseen

Vaalikuulutus

Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan keskusvaalilautakunta julistaa haettavaksi yhden (1) varsinaisen opiskelijaedustajan paikan Kajaanin ammattikorkeakoulu Oy:n hallitukseen.

Kajaanin ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen toimikausi alkaa 1.1.2021. Kajaanin ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus on palkkiollinen toimielin, josta maksetaan kokouspalkkiota.

Hakukelpoisuus

Hakukelpoisia ovat kaikki Kajaanin ammattikorkeakoulun päätoimiset opiskelijat.

Ehdokasasettelu

Ehdolle asettumisaika on 10.12. – 31.12.2020.

Kajaanin ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen haetaan toimittamalla vapaamuotoinen, kirjallinen hakemus sähköpostitse Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijakunnalle osoitteeseen kamo@kamk.fi viimeistään 31.12.2020.

Ehdolle asettumishakemuksessa tulee mainita koulutusohjelma, haettava paikka sekä täydelliset henkilö- ja yhteystiedot. Hakemuksia ei palauteta.

Valinta

Opiskelijaedustajan valitsee Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan edustajisto keskusvaalilautakunnan esityksestä kokouksessaan tammikuussa.

KESKUSVAALILAUTAKUNTA