Vaalikuulutus YT/TS-ryhmä

Haemme yhtä jäsentä Kajaanin ammattikorkeakoulun YT/TS-ryhmään!

Oletko läsnä oleva ja päätoiminen opiskelija? Kiinnostaisiko sinua vaikuttaminen KAMKin YT/TS-ryhmässä?
Jos vastasit edellä kyllä, kyllä, kyllä ja vaikkapa ehkä, niin ota myös seuraava askel ja hae opintotukilautakunnan jäseneksi. YT/TS-ryhmään on avoinna yksi varsinaisen opiskelijaedustajan paikka jäljellä olevaksi toimikaudeksi (toimikausi 2018 – 2021).

YT/TS-ryhmä lyhyesti:
Ammattikorkeakoulussa toimii yhdistetty yhteistyöneuvottelukunta/työsuojelutoimikunta (YT/TS-ryhmä), joka hoitaa lain yhteistoiminnasta yrityksissä (334/2007) ja lain työsuojelun valvonnasta ja työpaikan yhteistoiminnasta (44/2006) määräämät tehtävät. YT/TS-ryhmä toimii myös tasa-arvoryhmänä ja hoitaa tasa-arvolaissa (609/1986) määrätyt tehtävät.
Yhteistoiminnasta neuvotellaan Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n ja pääsopijajärjestöjen kanssa. Yhteistoimintasopimuksessa sovitaan yhteistoimintaorganisaatiosta ja yhteistoiminnan käytännön toteutuksesta ja sen hyväksyy ammattikorkeakoulun hallitus. Yhteistoimintaelimen jäsenet nimeää ammattikorkeakoulun hallitus 4 vuoden toimikaudeksi siten kuin yhteistoimintasopimuksessa määrätään.

Kuka voi hakea lautakunnan jäseneksi?
YT/TS-ryhmään voi hakea kuka tahansa Kajaanin ammattikorkeakoulussa tutkintoon johtavassa koulutuksessa läsnäoleva ja päätoiminen opiskelija.
Miten haen?
YT/TS-ryhmään haetaan toimittamalla vapaamuotoinen, kirjallinen hakemus sähköpostitse Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijakunnalle osoitteeseen kamo@kamk.fi.

Hakemuksestasi on oltava ainakin seuraavat asiat:
Nimi, syntymäaika, koulutusyksikkö, sähköpostiosoitteesi (KAMK sähköposti), puhelinnumerosi, lyhyt esittelysi ja mielellään CV.
Toimita hakemuksesi mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 10.12.2018.
Valinnan YT/TS-ryhmään esitettävistä opiskelijoista tekee opiskelijakunnan edustajisto ja valinnan vahvistaa Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus.

Lisätietoja voi kysyä keskusvaalilautakunnan sihteeri Mira Nukarilta (etunimi.sukunimi@kamk.fi).

Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan keskusvaalilautakunta.