Vaalikuulutus

Vaalikuulutus

Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan keskusvaalilautakunta julistaa haettavaksi yhden (1) varsinaisen opiskelijaedustajan paikan Kajaanin ammattikorkeakoulu Oy:n hallitukseen.

Kajaanin ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen toimikausi alkaa 1.12.2019. Kajaanin ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus on palkkiollinen toimielin, josta maksetaan kokouspalkkiota.

Hakukelpoisuus

Hakukelpoisia ovat kaikki Kajaanin ammattikorkeakoulun päätoimiset opiskelijat.

Ehdokasasettelu

Ehdolle asettumisaika on 21.10. – 1.11.2019.

Ehdolle asettuminen tapahtuu toimittamalla vapaamuotoinen, kirjallinen ja omakätisesti allekirjoitettu hakemus 1.11.2019 mennessä opiskelijakunnan toimistolle.

Ehdolle asettumishakemuksessa tulee mainita koulutusohjelma, haettava paikka sekä täydelliset henkilö- ja yhteystiedot. Hakemuksia ei palauteta.

Valinta

Opiskelijaedustajan valitsee Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan edustajisto keskusvaalilautakunnan esityksestä kokouksessaan maanantaina 4.11.2019.

Keskusvaalilautakunta