Vaalikuulutus: Opiskelijajäseneksi KAMKin YT/TS-toimikuntaan?

Haemme varajäsentä varsinaiselle opiskelijajäsenelle Kajaanin ammattikorkeakoulun YT/TS-toimikuntaan!

Oletko läsnä oleva ja opiskeletko tutkintoon johtavassa koulutuksessa? Kiinnostaisiko sinua vaikuttaminen KAMKin YT/TS-toimikunnassa? Haluatko huolehtia opiskelijoiden mielipiteestä ja toimia ryhmän sekä opiskelijakunnan välisenä viestinviejänä?

Jos vastasit edellä kyllä, kyllä, vaikkapa ehkä ja kyllä, niin ota myös seuraava askel ja hae YT/TS-toimikuntaan varajäseneksi. YT/TS-toimikuntaan on avoinna yksi (1) henkilökohtaisen varaedustajan paikka jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Tämänhetkinen toimikausi on 2022 – 2025.

 

YT/TS-toimikunnasta lyhyesti
Ammattikorkeakoulussa toimii yhdistetty yhteistyöneuvottelukunta / työsuojelutoimikunta (YT/TS-toimikunta), joka hoitaa lain yhteistoiminnasta yrityksissä (334/2007) ja lain työsuojelun valvonnasta ja työpaikan yhteistoiminnasta (44/2006) määräämät tehtävät. YT/TS-toimikunta toimii myös tasa-arvoryhmänä ja hoitaa tasa-arvolaissa (609/1986) määrätyt tehtävät.

Yhteistoiminnasta neuvotellaan Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n ja pääsopijajärjestöjen kanssa. Yhteistoimintasopimuksessa sovitaan yhteistoimintaorganisaatiosta ja yhteistoiminnan käytännön toteutuksesta ja sen hyväksyy ammattikorkeakoulun hallitus. Yhteistoimintaelimen jäsenet nimeää ammattikorkeakoulun hallitus 4 vuoden toimikaudeksi siten kuin yhteistoimintasopimuksessa määrätään.

 

Kuka voi hakea YT/TS-toimikunnan jäseneksi
YT/TS-toimikuntaan voi hakea kuka tahansa Kajaanin ammattikorkeakoulussa tutkintoon johtavassa koulutuksessa opiskeleva läsnä oleva opiskelija.

 

Hakuaika
Hakuaika on 19.12.2023 – 7.1.2024.

 

Miten haen?
YT/TS-toimikuntaan haetaan toimittamalla vapaamuotoinen, kirjallinen hakemus sähköpostitse Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijakunnalle osoitteeseen kamo@kamk.fi.

 

Hakemuksestasi on oltava ainakin seuraavat asiat
Nimi, syntymäaika, koulutusyksikkö, sähköpostiosoitteesi (KAMK sähköposti), puhelinnumerosi, lyhyt esittelysi ja mielellään CV.

 

Toimita hakemuksesi mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään sunnuntaina 7.1.2024.

Valinnan YT/TS-toimikuntaan esitettävistä opiskelijoista tekee opiskelijakunnan edustajisto keskusvaalilautakunnan esityksestä ja valinnan vahvistaa Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus.

Lisätietoja voi kysyä keskusvaalilautakunnan sihteeri Mira Nukarilta (etunimi.sukunimi@kamk.fi).

 

Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan keskusvaalilautakunta